Informace a dokumenty ke stažení

 

Dokumenty pro žadatele
Dotazník spokojenosti
Informace o přijatých protikorupčních opatřeních
Pronájem nebytových prostor
Etický kodex zaměstnance
Informace o GDPR
Poradci a poradní orgány
Vzor smlouvy DOZP
Vzor smlouvy Odlehčovací služba
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Domácí řád
Informovanost o poskytované sociální službě
Směrnice č. 77 Úhrada uživatelů za ubytování, stravu a péči
Směrnice č. 78 Vyúčtování pří pobytu uživatelů mimo zařízení
Směrnice č. 79 Fakultativní činnosti
Zákon č. 108/2006 sbírky o sociálních službách
Prováděcí vyhláška č. 505/2006
      


   
     Komu nemohou být naše služby nabídnuty:
   
   - osoby trpící psychickými a duševními chorobami, které narušují nebo znemožňují jejich soužití v kolektivu
   - osoby společensky nepřizpůsobivé, které svým chováním narušují vztahy v kolektivu
   - osoby agresivní, ohrožující sebe i okolí
   - osoby jejichž zdravotní stav v době přijetí vyžaduje péči ve specializovaném zařízení
   - osoby které trpí infekčními nebo parazitárními chorobami včetně osob s onemocněním MRSA
   - osoby nemocné tuberkulózou
   - osoby se závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách
   - osoby, které patří do cílové skupiny sociální služby domov se zvláštním režimem
   - osoby, které jsou soběstačné a nejsou závislé na pravidelné pomoci druhé osoby


    Standardy


     1. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
     2. OCHRANA PRÁV OSOB
     3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU
     4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
     5. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY
     6. DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
     7. STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
     8. NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE
     9. PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
    10. PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
    11. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
    12. INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
    13. PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY
    14. NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE
    15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SLUŽEB


   Výroční zprávy

   2017   
             Výroční zpráva 2017
                Výroční zpráva Nadačního fondu Slunečnice 2017


   2016   
             Výroční zpráva 2016
           Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2016

                 Výroční zpráva Nadačního fondu Slunečnice 2016

   2015
          
Výroční zpráva 2015
             Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2015
                 Výroční zpráva Nadačního fondu Slunečnice 2015

   2014
           
Výroční zpráva 2014
             Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2014

                Výroční zpráva Nadačního fondu Slunečnice 2014


   2013
           
Výroční zpráva 2013
                 Výroční zpráva Nadačního fondu Slunečnice 2013

   2012
           
Výroční zpráva 2012
                 Výroční zpráva Nadačního fondu Slunečnice 2012

   2011
           
Výroční zpráva 2011
                 Výroční zpráva Nadačního fondu Slunečnice 2011